18. 11. 2019  12:14 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Bytový dom
Názov témy anglicky: Apartment House
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Monika Pavčeková, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb - SvF
Max. počet študentov: 10
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Monika Pavčeková, PhD.
Abstrakt: Záverečná bakalárska práca rieši bytový dom na úrovni projektu na realizáciu stavby. Má dve časti, grafickú a textovú časť. Grafická časť bude obsahovať situáciu, pôdorysy, rezy, výkresy vybraných detailov a poster. Textovú časť bude tvoriť technická správa, výpisy profesných prác (napr.stolárskych prác, ....), výpisy stavebných úprav a tepelnotechnické posúdenia troch záväzných kritérií (kritérium minimálnych tepelnoizolačných vlastností, hygienické kritérium a energetické kritérium).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.