19. 11. 2019  5:43 Alžbeta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Hydraulické posúdenie objektov na toku
Názov témy anglicky: Hydraulic assessment of the structures on the stream
Stav témy: schválené (prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Lea Čubanová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra hydrotechniky - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Lea Čubanová, PhD.
Abstrakt: The task of the bachelor thesis is to elaborate information and data about the area of interest, to calculate the capacity of the structures on the stream and to design the possibilities of increasing their capacity with regard to flood discharges. The thesis will include hydraulic calculations and designs that will be processed in the form of a technical report with graphical attachments.
Zrušené: ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CE Civil Engineering

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.