10. 12. 2019  8:13 Radúz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Syntéza makroiniciátorů pro kontrolované polymerizace
Názov témy anglicky: Synthesis of macroinitiators for controlled polymerizations
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: RNDr. Dmitrij Bondarev, Ph.D.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: RNDr. Dmitrij Bondarev, Ph.D.
Abstrakt: V moderních aplikacích je stále více třeba klást důraz nejen na složení materiálů, ale i na architekturu. Polymerní nano a mikročástice se chovají jinak než běžné polymery. K uspořádání materiálu do nano a mikročástic je možné využít různé techniky. Jednou z nich je tvorba kopolymerů, kde jednotlivé bloky kopolymeru mají různé vlastnosti a umožní tak uspořádání kopolymenrích řetězců do nano a mikročástic. Jednou z metod přípravy kopolymerů je využití makroiniciátorů. Makroiniciátor je polymerní, oligomerní nebo jiná velká molekula, která obsahuje nejméně jednu skupinu, iniciátor, na které může začít růst další polymerní řetězec. Makroiniciátor je pak fakticky jedním blokem kopolymeru a druhý blok připravujeme růstem z makroiniciátoru. V této studii se zaměříme na syntézu a charakterizaci jednoho vybraného makroiniciátoru.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.