Dec 9, 2019   11:33 p.m. Izabela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Syntéza makroiniciátorů pro kontrolované polymerizace
Title of topic in English: Synthesis of macroinitiators for controlled polymerizations
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: RNDr. Dmitrij Bondarev, Ph.D.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Natural and Synthetic Polymers - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: RNDr. Dmitrij Bondarev, Ph.D.
Summary: V moderních aplikacích je stále více třeba klást důraz nejen na složení materiálů, ale i na architekturu. Polymerní nano a mikročástice se chovají jinak než běžné polymery. K uspořádání materiálu do nano a mikročástic je možné využít různé techniky. Jednou z nich je tvorba kopolymerů, kde jednotlivé bloky kopolymeru mají různé vlastnosti a umožní tak uspořádání kopolymenrích řetězců do nano a mikročástic. Jednou z metod přípravy kopolymerů je využití makroiniciátorů. Makroiniciátor je polymerní, oligomerní nebo jiná velká molekula, která obsahuje nejméně jednu skupinu, iniciátor, na které může začít růst další polymerní řetězec. Makroiniciátor je pak fakticky jedním blokem kopolymeru a druhý blok připravujeme růstem z makroiniciátoru. V této studii se zaměříme na syntézu a charakterizaci jednoho vybraného makroiniciátoru.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.