15. 11. 2019  19:43 Leopold
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vplyv podmienok prípravy na vlastnosti biodegradovateľných vlákien
Název tématu anglicky: The influence of preparation conditions on the properties of biodegradable fibres
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Marcela Hricová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Marcela Hricová, PhD.
Abstrakt: V poslednom období si človek začína uvedomovať ako jeho činnosť, najmä nadprodukcia tovaru a s tým spojené hromadenie odpadu, negatívne vplýva na životné prostredie a celkový komfort života. Najmä plastické látky, ktoré sú ťažko rozložiteľné v prírode, predstavujú najväčšiu hrozbu. Preto je snaha nahradiť klasické plasty biodegradovateľnými polymérmi z obnoviteľných zdrojov. Textilný priemysel je tiež významným producentom výrobkov a tým aj odpadu a preto aj v tejto oblasti by nahradenie syntetických plastov biodegradovateľnými prispelo k zníženiu znečistenia životného prostredia. V práci sa bude sledovať a hodnotiť vplyv aditív ako aj podmienok spracovania na prípravu a vlastnosti biodegradovateľných vlákien z kyseliny polymliečnej.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.