Nov 20, 2019   9:40 p.m. Félix
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vplyv podmienok prípravy na vlastnosti biodegradovateľných vlákien
Title of topic in English: The influence of preparation conditions on the properties of biodegradable fibres
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marcela Hricová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Plastics, Rubber and Fibres - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Marcela Hricová, PhD.
Summary: V poslednom období si človek začína uvedomovať ako jeho činnosť, najmä nadprodukcia tovaru a s tým spojené hromadenie odpadu, negatívne vplýva na životné prostredie a celkový komfort života. Najmä plastické látky, ktoré sú ťažko rozložiteľné v prírode, predstavujú najväčšiu hrozbu. Preto je snaha nahradiť klasické plasty biodegradovateľnými polymérmi z obnoviteľných zdrojov. Textilný priemysel je tiež významným producentom výrobkov a tým aj odpadu a preto aj v tejto oblasti by nahradenie syntetických plastov biodegradovateľnými prispelo k zníženiu znečistenia životného prostredia. V práci sa bude sledovať a hodnotiť vplyv aditív ako aj podmienok spracovania na prípravu a vlastnosti biodegradovateľných vlákien z kyseliny polymliečnej.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.