24. 1. 2020  17:51 Timotej
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Zabezpečenie kvality mikrobiologických analýz akreditovaného laboratória
Název tématu anglicky: Quality assurance of microbiological analyzes in accredited laboratory
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Abstrakt: Zabezpečenie kvality mikrobiologických skúšok si vyžaduje celý komplex postupov, od kontroly prostredia laboratória a sterility používaného materiálu, sledovania kvality živných médií a referenčných bakteriálnych kultúr, kontroly výťažnosti bakteriologických kultivačných pôd a membránových filtrov, či stanovenie neistôt pri kvantitatívnych diagnostických metódach. Cieľom diplomovej práce bude v teoretickej časti zdokumentovať celý proces zabezpečenia kvality pri výkone mikrobiologických skúšok a v praktickej odskúšať nové ISO EN štandardy v tejto oblasti.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-VHKP výživa a hodnotenie kvality potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.