Nov 15, 2019   9:44 a.m. Leopold
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Zabezpečenie kvality mikrobiologických analýz akreditovaného laboratória
Title of topic in English: Quality assurance of microbiological analyzes in accredited laboratory
State of topic: approved (prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Nutrition and Food Quality Assessment - IFSN FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Summary: Zabezpečenie kvality mikrobiologických skúšok si vyžaduje celý komplex postupov, od kontroly prostredia laboratória a sterility používaného materiálu, sledovania kvality živných médií a referenčných bakteriálnych kultúr, kontroly výťažnosti bakteriologických kultivačných pôd a membránových filtrov, či stanovenie neistôt pri kvantitatívnych diagnostických metódach. Cieľom diplomovej práce bude v teoretickej časti zdokumentovať celý proces zabezpečenia kvality pri výkone mikrobiologických skúšok a v praktickej odskúšať nové ISO EN štandardy v tejto oblasti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-VHKP Nutrition and Food Quality Assessment

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.