7. 12. 2019  0:40 Ambróz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zabezpečenie kvality mikrobiologických analýz akreditovaného laboratória
Názov témy anglicky: Quality assurance of microbiological analyzes in accredited laboratory
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Abstrakt: Zabezpečenie kvality mikrobiologických skúšok si vyžaduje celý komplex postupov, od kontroly prostredia laboratória a sterility používaného materiálu, sledovania kvality živných médií a referenčných bakteriálnych kultúr, kontroly výťažnosti bakteriologických kultivačných pôd a membránových filtrov, či stanovenie neistôt pri kvantitatívnych diagnostických metódach. Cieľom diplomovej práce bude v teoretickej časti zdokumentovať celý proces zabezpečenia kvality pri výkone mikrobiologických skúšok a v praktickej odskúšať nové ISO EN štandardy v tejto oblasti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VHKP výživa a hodnotenie kvality potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.