15. 12. 2019  6:13 Ivica
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Charakterizácia mikrobioty a aromatických profilov slovenských vín
Název tématu anglicky: Characterization of microbiota and aromatic profiles of Slovak wines
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Abstrakt: Víno patrí k tradičným slovenským produktom. Diplomová práca sa bude zameriavať na identifikáciu mikroorganizmov prostredníctvom sekvenovania druhej generácie. Najvýznamnejšou kvasinkou, ktorá sa v súčasnosti využíva pri výrobe vína je rod Saccharomyces. Existujú však aj iné nesacharomycétové druhy kvasiniek (Lachancea, Metschnikowia, Candida, Debaryomyces, Hanseniaspora, Hansenula, Kloeckera, Pichia, Torulaspora, Schizosaccharomyces, Torulaspora, Zygosaccharomyces, Saccharomycodes), ktoré sa podieľajú na formovaní aromatického profilu vín. Tieto kvasinky sú prítomné v počiatočných fázach fermentácie vína a môžu prispieť k vyššej produkcii vyšších alkoholov, esterov a iných aróma-aktívnych látok, ktoré sa vo víne môžu prejaviť pozitívnymi ovocnými, kvetinovými a orechovými arómami. Na analýzu vzoriek vína s cieľom identifikácie aróma-aktívnych prchavých látok produkovaných rôznymi druhmi kvasiniek sa v práci bude využívať plynová chromatografia v spojení s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS). Práca sa bude vykonávať na VÚP NPPC BratislavaOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-VHKP výživa a hodnotenie kvality potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.