9. 12. 2019  12:02 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Charakterizácia mikrobioty a aromatických profilov slovenských vín
Názov témy anglicky: Characterization of microbiota and aromatic profiles of Slovak wines
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Abstrakt: Víno patrí k tradičným slovenským produktom. Diplomová práca sa bude zameriavať na identifikáciu mikroorganizmov prostredníctvom sekvenovania druhej generácie. Najvýznamnejšou kvasinkou, ktorá sa v súčasnosti využíva pri výrobe vína je rod Saccharomyces. Existujú však aj iné nesacharomycétové druhy kvasiniek (Lachancea, Metschnikowia, Candida, Debaryomyces, Hanseniaspora, Hansenula, Kloeckera, Pichia, Torulaspora, Schizosaccharomyces, Torulaspora, Zygosaccharomyces, Saccharomycodes), ktoré sa podieľajú na formovaní aromatického profilu vín. Tieto kvasinky sú prítomné v počiatočných fázach fermentácie vína a môžu prispieť k vyššej produkcii vyšších alkoholov, esterov a iných aróma-aktívnych látok, ktoré sa vo víne môžu prejaviť pozitívnymi ovocnými, kvetinovými a orechovými arómami. Na analýzu vzoriek vína s cieľom identifikácie aróma-aktívnych prchavých látok produkovaných rôznymi druhmi kvasiniek sa v práci bude využívať plynová chromatografia v spojení s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS). Práca sa bude vykonávať na VÚP NPPC BratislavaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VHKP výživa a hodnotenie kvality potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.