22. 1. 2020  12:17 Zora
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Biodegradovateľné polymérne zmesi pre obalové materiály
Název tématu anglicky: Biodegradable polymer blends for packaging materials
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Zuzana Vanovčanová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Zuzana Vanovčanová, PhD.
Abstrakt: Štúdium súvislostí medzi zložením a vlastnosťami výsledných zmesí na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov.Preskúmať vplyv rôznych typov anorganických plnív, prípadne ich kombinácií na reologické a fyzikálno-mechanické vlastnosti a vyhodnotiť vplyv zloženia zmesí na morfológiu pomocou SEM.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-PKG plasty, kaučuk a guma

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.