22. 11. 2019  21:34 Cecília
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Príprava a charakterizácia hydrotalcitov využiteľných pri konverzii rastlinných olejov
Název tématu anglicky: Preparation and characterization of hydratilcite used at the conversion of vegetable oils
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Abstrakt: Bionafta je ekologické palivo pre spaľovacie motory. Vyrába sa transesterifikáciou triglyceridov obsiahnutých v rastlinných olejoch s nízkomolekulovými alkoholmi. Reakcia prebieha v prítomnosti homogénnych katalyzátorov. V týchto reakciách majú používané homogénne katalyzátory mnoho nevýhod. Sú to: penenie oleja, znovu použitie katalyzátora v ďalšej reakcii je nemožné, nutné obtiažne čistenie odpadnej vody a získané produkty majú nízku kvalitu. Preto sa výskum zameriava na heterogénne katalyzátory, kde jedným z nich je aj hydrotalcit. Hydrotalcity predstavujú skupinu syntetických vrstevnatých materiálov, ktoré sú známe aj pod pojmom aniónové hlinky alebo vrstevnaté hydroxidy.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-CHTI chemické technológie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.