21. 10. 2020  10:29 Uršuľa
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Aromatizácia ľahkých alkánov na hierarchických zeolitoch
Název tématu anglicky:
Aromatization of light alkanes over hierarchical zeolites
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Ing. Michal Horňáček, PhD.
Abstrakt:
Zeolity sú kryštalické aluminosilikáty, ktoré sú využívané v takmer každom procese v ropnom a petrochemickom priemysle. Keďže zeolity sú po syntéze v sodnej forme takmer neaktívne je nevyhnutné ich pre katalytické využitie rôzne modifikovať. Upravovať ich je možné viacerými spôsobmi ako napr. dekationizáciou, iónovou výmenou, dealumináciou, desilikáciou alebo rekryštalizáciou. Rekryštalizácia je inovatívna metodika, pomocou ktorej je možné vytvárať mikro-mezopórové zeolity. Týmito metódami dochádza k zmenám ich fyzikálno-chemických vlastností a vytváraniu sekundárnej mezopórovej štruktúry a teda k zlepšeniu vnútornej difúzie – lepší transport látok k aktívnym centrám katalyzátora a zlepšeniu tvarovej selektivity zeolitov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-CHTI chemické technológie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.