Dec 14, 2019   4:21 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Aromatizácia ľahkých alkánov na hierarchických zeolitoch
Title of topic in English: Aromatization of light alkanes over hierarchical zeolites
State of topic: approved (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Summary: Zeolity sú kryštalické aluminosilikáty, ktoré sú využívané v takmer každom procese v ropnom a petrochemickom priemysle. Keďže zeolity sú po syntéze v sodnej forme takmer neaktívne je nevyhnutné ich pre katalytické využitie rôzne modifikovať. Upravovať ich je možné viacerými spôsobmi ako napr. dekationizáciou, iónovou výmenou, dealumináciou, desilikáciou alebo rekryštalizáciou. Rekryštalizácia je inovatívna metodika, pomocou ktorej je možné vytvárať mikro-mezopórové zeolity. Týmito metódami dochádza k zmenám ich fyzikálno-chemických vlastností a vytváraniu sekundárnej mezopórovej štruktúry a teda k zlepšeniu vnútornej difúzie – lepší transport látok k aktívnym centrám katalyzátora a zlepšeniu tvarovej selektivity zeolitov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHTI Chemical Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.