Nov 22, 2019   8:06 p.m. Cecília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Chemická dealuminácia zeolitov
Title of topic in English: Chemical dealumination of zeolites
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Summary: Zeolity sú kryštalické aluminosilikáty, ktoré sú využívané v takmer každom procese v ropnom a petrochemickom priemysle. Vzhľadom na ich limitujúce fyzikálne vlastnosti, je nutné ich pre reakcie veľkých molekúl rôzne upravovať. Chemickou dealumináciou sa rozumie selektívna extrakcia hliníka zo štruktúry zeolitov. Ako činidlá môžu byť použité rôzne anorganické kyseliny, kyselina EDTA, NH4SiF6 a podobné zlúčeniny. Na dealumináciu majú výrazný vplyv: teplota, koncentrácia, doba realizácie a pomer zeolit/činidlo. Cieľom práce bude sledovanie vplyvu rôznych chemických činidiel na dealumináciu zeolitov a ich vplyv na fyzikálno-chemické vlastnosti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.