Nov 22, 2019   6:15 p.m. Cecília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Stanovenie zásaditých vlastností hydrotalcitov
Title of topic in English: Determination of basic properties of hydrotalcites
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Summary: Hydrotalcity patria do skupiny aniónových hliniek. Vyznačujú sa tým, že v ich štruktúre sa striedajú kladne nabité hydroxidové vrstvy obvykle tvorené z oktaédrov Mg(OH)6 a Al(OH)6 s vrstvami, ktoré sú tvorené aniónmi a kryštalickou vodou. Anióny sú prítomné v medzivrstve a sú voľne vymeniteľné. V závislosti od zloženia hydrotalcitu (kovy MII a MIII a anión) môžu mať rôzne využitie v chemickom priemysle. Cieľom práce bude štúdium zásaditých vlastností hydrotalcitov pripravených na oddelení, pomocou teplotne programovanej desorpcie oxidu uhličitého za rôznych podmienok.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.