Nov 19, 2019   1:20 p.m. Alžbeta
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Syntéza a charakterizácia katalyzátorov pre transformáciu lignínu
Title of topic in English: Synthesis and characterization of catalysts for the transformation of lignin
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Summary: Mezopórové molekulové sitá sú materiály, ktoré sa vyznačujú vysokým merným povrchom a veľkým objemom pórov s uniformnou distribúciou prechodných mezopórov. Objavené boli začiatkom 90-tych rokov pracovníkmi firmy Mobil. Patria sem materiály typu MCM-41 s uniformnou distribúciou v rozsahu pórov 2 – 10 nm s paralelnými hexagonálne usporiadanými pórmi a MCM-48 s trojrozmernou pórovou štruktúrou. Vzhľadom na pórovú štruktúru sú tieto materiály mimoriadne vhodné na konverziu veľkých molekúl, prípadne na funkcionalizáciu vnútorného povrchu impregnáciou kovmi, funkčnými skupinami alebo heterogenizáciou homogenných katalyzátorov. Cieľom práce bude syntéza mezopórových molekulových sít typu MCM-41 a MCM-48, charakterizácia ich fyzikálno-chemických vlastností a testovanie v modelovej reakcii.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.