27. 1. 2020  19:55 Bohuš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vplyv inhibítorov metabolizmu sfingolipidov na rakovinové bunky
Název tématu anglicky: Effect of sphingolipid metabolism inhibitors on cancer cells
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Abstrakt: Metabolizmus sfingolipidov v bunkách môže v závislosti od situácie a vplyvu okolitého prostredia rozhodovať o osude bunky. Vhodným zásahom do sfingolipidového metabolizmu by bolo možné bunku nasmerovať buď k prežitiu alebo k smrti. V práci bude študovaný vplyv vybraných inhibítorov metabolizmu sfingolipidov na rakovinové bunky.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BIOT biotechnológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.