28. 1. 2020  1:42 Alfonz
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Účinok ceramidov s krátkym acylovým reťazcom na bunky akútnej myeloblastovej leukémie
Název tématu anglicky: Effect of short acyl chain ceramides on acute myeloblastic leukemia cells
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Abstrakt: V metabolizme sfingolipidov má ceramid ústredné postavenie. Bolo dokázané, že zvýšená koncentrácia ceramidu je zodpovedná za spustenie programovanej bunkovej smrti, ktorej sa však rezistentné nádorové bunky dokážu vyhnúť zvýšenou premenou ceramidu na fosforylované resp., glykozylované metabolity. V práci bude študovaný vplyv extracelulárnych ceramidov s krátkym acylovým reťazcom na bunky akútnej myeloblastovej leukémie.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BIOT biotechnológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.