Nov 20, 2019   5:24 p.m. Félix
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Účinok ceramidov s krátkym acylovým reťazcom na bunky akútnej myeloblastovej leukémie
Title of topic in English: Effect of short acyl chain ceramides on acute myeloblastic leukemia cells
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Summary: V metabolizme sfingolipidov má ceramid ústredné postavenie. Bolo dokázané, že zvýšená koncentrácia ceramidu je zodpovedná za spustenie programovanej bunkovej smrti, ktorej sa však rezistentné nádorové bunky dokážu vyhnúť zvýšenou premenou ceramidu na fosforylované resp., glykozylované metabolity. V práci bude študovaný vplyv extracelulárnych ceramidov s krátkym acylovým reťazcom na bunky akútnej myeloblastovej leukémie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.