10. 12. 2019  17:04 Radúz
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Nízkoteplotná plazma v mikrobiálnej dekontaminácii
Název tématu anglicky: Cold plasma iin microbial decontamination
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Abstrakt: Nízkoteplotná plazma je nová metóda, ktorá našla praktické využitie pri ošetrení biologických a nebiologických povrchov v medicíne, potravinárskom priemysle a poľnohospodárstve. Najčastejšie využitie je v procese dekontaminácie. Hlavnými komponentami plazmy, ktoré interagujú s biologickým materiálom, sú chemické častice a UV svetlo. V súčasnosti sa vyvíjajú a testujú nové systémy pre ošetrenie povrchov cereálií, orechov, kukurice, ovocia, mäsa, mlieka, múky a podobne. Cieľom bakalárskej práce je sledovanie vplyvu rôznych systémov nízkoteplotnej plazmy na prežívanie gram negatívne baktérií, ako sú Salmonella, Escherichia, Listeria a Cronobacter.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BIOT biotechnológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.