Jan 28, 2020   4:39 p.m. Alfonz
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Nízkoteplotná plazma v mikrobiálnej dekontaminácii
Title of topic in English: Cold plasma iin microbial decontamination
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Summary: Nízkoteplotná plazma je nová metóda, ktorá našla praktické využitie pri ošetrení biologických a nebiologických povrchov v medicíne, potravinárskom priemysle a poľnohospodárstve. Najčastejšie využitie je v procese dekontaminácie. Hlavnými komponentami plazmy, ktoré interagujú s biologickým materiálom, sú chemické častice a UV svetlo. V súčasnosti sa vyvíjajú a testujú nové systémy pre ošetrenie povrchov cereálií, orechov, kukurice, ovocia, mäsa, mlieka, múky a podobne. Cieľom bakalárskej práce je sledovanie vplyvu rôznych systémov nízkoteplotnej plazmy na prežívanie gram negatívne baktérií, ako sú Salmonella, Escherichia, Listeria a Cronobacter.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.