Dec 12, 2019   1:08 a.m. Otília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Interakcia nízkoteplotnej plazmy s mikroorganizmami
Title of topic in English: Cold plasma interaction with microorganisms
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Summary: Nízkoteplotná plazma je štvrté skupenstvo hmoty, ktoré je tvorené chemickými časticami a emituje tiež UV svetlo. V súčasnosti sa vyvíjajú mnohé systémy s rôznym dizajnom pre generáciu plazmy a pre použitie v oblasti medicíny, potravinárstva a poľnohospodárstva. Plazma pôsobí na povrchu biologických a nebiologických materiálov. Cieľom tejto práce je štúdium vplyvu nízkoteplotnej plazmy na vláknité huby a ich prežívanie. V práci budú sledované zmeny v klíčivosti, transkriptóme, prípadne v produkcii sekundárnych metabolitov po ošetrení nízkoteplotnou plazmou u prežívajúcich húb.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.