Nov 12, 2019   9:35 p.m. Svätopluk
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vápnik v biológii vláknitých húb
Title of topic in English: Calcium in fungal biology
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Summary: Vápnik je esenciálnym iónom potrebným pre bunkovú štruktúru a signalizáciu vo vláknitých hubách. Narušenie transportu a signalizácie vápnika vedie k defektom v asexuálnej a sexuálnej reprodukcii, v patogenéze a rezistencii húb. V práci budú sledované zmeny v raste a vývoji kmeňov Neurospora crassa defektných vo vápnikovej homeostáze a signalizácii. Homeostáza a signalizácia budú študované na úrovni génov cch-1 a mid-1.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.