14. 12. 2019  11:34 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Funkčná charakterizácia GABA skratu v Trichoderma sp.
Název tématu anglicky: Functional characterization of GABA shunt in Trichoderma sp.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Abstrakt: Funkcia GABA skratu je vo vláknitých hubách málo preštudovaná. Táto metabolická dráha prepája uhlíkový a dusíkový metabolizmus ako aj metabolické dráhy v cytoplazme (GAD) a v mitochondriách (GABA-T a SSADH). Cieľom tejto práce je charakterizácia GABA skratu v dusíkovom metabolizme (dusičnany, amóniové soli a GABA ako zdroje dusíka). V práci bude uskutočnená morfologická charakterizácia Trichoderma sp., bioinformatická a transkriptomická analýza GABA skratu a vypracovaná stratégia prípravy defektného kmeňa v gene gta1 (GABA transamináza 1).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-BBT biochémia a biomedicínske technológie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.