12. 12. 2019  4:59 Otília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Funkčná charakterizácia GABA skratu v Trichoderma sp.
Názov témy anglicky: Functional characterization of GABA shunt in Trichoderma sp.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Abstrakt: Funkcia GABA skratu je vo vláknitých hubách málo preštudovaná. Táto metabolická dráha prepája uhlíkový a dusíkový metabolizmus ako aj metabolické dráhy v cytoplazme (GAD) a v mitochondriách (GABA-T a SSADH). Cieľom tejto práce je charakterizácia GABA skratu v dusíkovom metabolizme (dusičnany, amóniové soli a GABA ako zdroje dusíka). V práci bude uskutočnená morfologická charakterizácia Trichoderma sp., bioinformatická a transkriptomická analýza GABA skratu a vypracovaná stratégia prípravy defektného kmeňa v gene gta1 (GABA transamináza 1).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BBT biochémia a biomedicínske technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.