Feb 17, 2020   7:03 a.m. Miloslava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Kvantovo-chemický popis komplexov viazaných slabými medzimolekulovými interakciami.
Title of topic in English: Quantum chemical descrption of complexes bonded by weak intermolecular interactions.
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Jaroslav Granatier, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical Physics - IPC FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Mgr. Jaroslav Granatier, PhD.
Summary: Bakalárska práca sa zameriava na prehľad používaných kvantovo-chemických metód pre štúdium komplexov viazaných van der Waalsovou interakciou, ktorá hrá veľmi dôležitú úlohu pre pochopenie dejov prebiehajúcich v biologických procesoch ale aj pri štúdiu katalýzy alebo adsorbcie rôznych molekúl na povrchoch. Štúdium týchto komplexov vyžaduje použitie základných kvantovo-chemických metód ako napríklad DFT ale aj sofistikovanejších prístupov ako napríklad MP2, CCSD(T) alebo CASPT2.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.