Jan 19, 2020   5:11 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Procesy s využitím ozónu pri degradácii a detoxikácii vybraných chlórovaných pesticídov
Title of topic in English: Utilization of ozone based processes for degradation and detoxication of selected chlorinated pesticides
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Summary: K najškodlivejším látkam pre ľudské zdravie a životné prostredie patria prioritné látky a mikropolutanty. Medzi tieto látky patria aj viaceréorganochlórované pesticídy. Cieľom teoretickej časti práce je literárna rešerš zameraná na problematiku znečistenia ŽP pesticídnymi látkami, ich vlastnosti, výskyt, toxicitu a metódy odstraňovania, legislatívu týkajúcu sa vybraných pesticídov na Slovensku a v EÚ. Praktická časť práce sa bude zaoberať možnosťami degradácie/transformácie vybraných pesticídov procesmi s využitím ozónu a následnými analýzami vzniknutých produktov pomocou stanovenia chloridov a bude študovaná kinetika procesov. Pre vybrané oxidačné systémy budú vyhodnotené miera degradácie, parciálnej oxidácie OCPs a hodnoty kinetických parametrov reakcií.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.