Feb 22, 2020   4:30 a.m. Etela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vplyv priamej a nepriamej reakcie ozónu pri degradácii vybraných chlórovaných pesticídov
Title of topic in English: Influence of direct and indirect ozone reactions on degradation of selected chlorinated pesticides
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Summary: Cieľom teoretickej časti práce je oboznámenie sa s procesmi s využitím ozónu, ich mechanizmami, aplikáciami a vplyvom reakčných parametrov. Ďalej bude teoretická časť zameraná na vypracovanie literárnej rešerše zameranej na využitie zhášačov (scavengerov) voľných radikálov pri kvantifikácii podielu ozonolýzy a radikálových reakcii v závislosti od reakčných podmienok (pH, teplota, reagent). Praktická časť práce bude zameraná na aplikáciu radikálových zhášačov pri kvantifikovaní podielu ozonolýzy a radikálových reakcii v závislosti od reakčných podmienok na ozonizačné procesy degradácie vybraných chlórovaných látok.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.