Oct 26, 2020   1:44 p.m. Demeter
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Biologická rozložiteľnosť vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktov
Title of topic in English:
Biodegradability of selected chlorinated pesticides and their degradation products
State of topic:
approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Cieľom teoretickej časti práce je oboznámiť sa s problematikou znečistenia ŽP pesticídnymi látkami, ich vlastnosťami, výskytom, toxicitou a metódami odstraňovania, legislatívou týkajúcou sa vybraných pesticídov na Slovensku a v EÚ. Súčasťou teoretickej časti práci bude aj oboznámenie sa s metodikou testov biologickej rozložiteľnosti (odstrániteľnosti) podľa STN EN ISO 9888 (Zahn-Wellsov test). Praktická časť práce sa bude zaoberať realizáciou testov biologickej rozložiteľnosti vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.