Dec 15, 2019   3:02 a.m. Ivica
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Kvantovo-chemické výpočty Augerových spektier.
Title of topic in English: Quantum chemical calculations of Auger's spectra.
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Jaroslav Granatier, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical Physics - IPC FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Mgr. Jaroslav Granatier, PhD.
Summary: Práca je zameraná na kvantovo-chemické výpočty spektier získaných Augerových spektroskopiou, ktorá sa využíva pri štúdiu procesov prebiehajúcich na povrchu, kde je potrebné analyzovať iba veľmi tenké vrstvy. Výpočty sú orientované na štúdium jednoduchých systémov (do 10 atómov) pri použití základných kvantovo-chemických metód ako napríklad SCF alebo DFT ako aj náročnejších CASSCF a CASPT2 metód.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.