11. 12. 2019  6:00 Hilda
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Toxicita vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktov
Název tématu anglicky: Toxicity of selected chlorinated pesticides and their degradation products
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Abstrakt: Cieľom teoretickej časti práce je literárna rešerš zameraná na problematiku znečistenia zložiek ŽP vybranými pesticídnymi látkami, ich vlastnosti, výskyt, toxicitu a metódy odstraňovania, legislatívu týkajúcu sa vybraných pesticídov na Slovensku a v EÚ. Súčasťou teoretickej časti práci bude aj oboznámenie sa s metodikou testov toxicity. Praktická časť práce sa bude zaoberať realizáciou testov toxicity vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktov, napr. test toxicity na horčici bielej alebo cibuli bielej. Záverom práce bude vyhodnotenie a porovnanie toxicity pôvodných pesticídnych látok a ich degradačných produktov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.