Feb 21, 2020   10:24 a.m. Eleonóra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Štúdium vibracií molekúl použitím neurónových sietí
Title of topic in English: Study of molecular vibrations by neural networks
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Ján Matúška, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical Physics - IPC FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Mgr. Ján Matúška, PhD.
Summary: Vibrácie molekúl úzko súvisia so štruktúrou molekuly. Vplývajú na ne nie len tvar molekuly, ale aj o charakter väzieb medzi atómami. Teoretický výpočet vibrácií molekuly sa opiera o znalosť silovej interakcie medzi atómami a ich následnú analýzu. Na popis silovej interakcie medzi atómami sa použije neurónová sieť, ktorá sa natrénuje na presnejších výsledkoch získaných metódou DFT pomocou programového balíka SchNetPack. Získané výsledky sa porovnajú s experimentálnymi údajmi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.