Nov 14, 2019   10:22 p.m. Irma
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Aktualizácia prostredia online laboratória
Title of topic in English: Update of the online laboratory portal
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Summary: Cieľom BP je sledovať aktivitu užívateľov online laboratória a zlepšiť prehľadnosť prostredia portálu. Úlohy: 1. Podrobne sa oboznámte s existujúcim portálom online laboratória. 2. Navrhnite aktualizáciu pracovnej plochy pre používateľa tak, aby mohol sledovať priebeh experimentu na viacerých zariadeniach. 3. Navrhnite úpravu prostredia tak, aby prihlásení užívatelia mohli sledovať prebiehajúce experimenty. 4. Navrhnite možnosti sledovania aktivity užívateľov vo vnútri portálu. 5. Implementujte navrhuté riešenia. 6. Vyhodnoďte výsledky a vypracujte technickú dokumentáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.