9. 12. 2019  18:39 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Aktualizácia prostredia online laboratória
Názov témy anglicky: Update of the online laboratory portal
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Abstrakt: Cieľom BP je sledovať aktivitu užívateľov online laboratória a zlepšiť prehľadnosť prostredia portálu. Úlohy: 1. Podrobne sa oboznámte s existujúcim portálom online laboratória. 2. Navrhnite aktualizáciu pracovnej plochy pre používateľa tak, aby mohol sledovať priebeh experimentu na viacerých zariadeniach. 3. Navrhnite úpravu prostredia tak, aby prihlásení užívatelia mohli sledovať prebiehajúce experimenty. 4. Navrhnite možnosti sledovania aktivity užívateľov vo vnútri portálu. 5. Implementujte navrhuté riešenia. 6. Vyhodnoďte výsledky a vypracujte technickú dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.