15. 11. 2019  11:45 Leopold
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vývoj a testovanie laboratórneho reaktora na katalytické krakovania rastlinných olejov
Název tématu anglicky: Development and testing of laboratory reactor for catalytic cracking of vegetable oils
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Abstrakt: Katalytické krakovanie tvorí súčasť procesov premeny rastlinných olejov na uhľovodíkové palivá. Odstránením kyslíka z molekúl rastlinného oleja pri teplotách okolo 500°C a v prítomnosti vhodného katalyzátora je možné pripraviť uhľovodíky od C6 do C19, ktoré môžu slúžiť ako letecké palivo, alebo ako zložka motorovej nafty. V diplomovej práci sa navrhne a otestuje nové zariadenie a vypracuje sa postup uskutočnenia a vyhodnotenia experimentov katalytického krakovania rastlinných olejov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-CHTI chemické technológie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.