Nov 17, 2019   1:07 p.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vývoj a testovanie laboratórneho reaktora na katalytické krakovania rastlinných olejov
Title of topic in English: Development and testing of laboratory reactor for catalytic cracking of vegetable oils
State of topic: approved (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Summary: Katalytické krakovanie tvorí súčasť procesov premeny rastlinných olejov na uhľovodíkové palivá. Odstránením kyslíka z molekúl rastlinného oleja pri teplotách okolo 500°C a v prítomnosti vhodného katalyzátora je možné pripraviť uhľovodíky od C6 do C19, ktoré môžu slúžiť ako letecké palivo, alebo ako zložka motorovej nafty. V diplomovej práci sa navrhne a otestuje nové zariadenie a vypracuje sa postup uskutočnenia a vyhodnotenia experimentov katalytického krakovania rastlinných olejov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHTI Chemical Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.