10. 12. 2019  5:21 Radúz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Testovanie možnosti odsírenia uhľovodíkových frakcií adsorpciou na hlinkách
Názov témy anglicky: Testing the possibility of desulfurization of hydrocarbon fractions by adsorption on clays
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Abstrakt: Experimentálna práca zameraná na testovanie možnosti adsorpčného odsírenia ropných uhľovodíkových frakcií, predovšetkým v oblasti motorových palív. Na testovanie budú použité niektoré priemyselné typy adsorpčných hliniek, ako testovacie uhľovodíkové frakcie sa použijú reálne primárne benzínové a petrolejové frakcie, a frakcie z pyrolýzy priemyselných odpadov. V určitých časových intervaloch sa bude v eluátoch stanovovať obsah síry, a výsledky sa spracujú do elučných kriviek, z ktorých sa stanoví adsorpčná kapacita hlinky na sírne látky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.