Nov 18, 2019   9:31 a.m. Eugen
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Testovanie možnosti odsírenia uhľovodíkových frakcií adsorpciou na hlinkách
Title of topic in English: Testing the possibility of desulfurization of hydrocarbon fractions by adsorption on clays
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Summary: Experimentálna práca zameraná na testovanie možnosti adsorpčného odsírenia ropných uhľovodíkových frakcií, predovšetkým v oblasti motorových palív. Na testovanie budú použité niektoré priemyselné typy adsorpčných hliniek, ako testovacie uhľovodíkové frakcie sa použijú reálne primárne benzínové a petrolejové frakcie, a frakcie z pyrolýzy priemyselných odpadov. V určitých časových intervaloch sa bude v eluátoch stanovovať obsah síry, a výsledky sa spracujú do elučných kriviek, z ktorých sa stanoví adsorpčná kapacita hlinky na sírne látky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.