Apr 9, 2020   10:10 a.m. Milena
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Extrakcia lignínu rôznymi rozpúšťadlami
Title of topic in English: Extraction of lignin by various solvents
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Summary: Experimentálna práca zaoberajúca sa extrakciou rozpustnej organickej frakcie z lignínu s cieľom oddeliť anorganický nerozpustný podiel a získať tak surovinu pre katalytickú depolymeráciu a hydrogenačné spracovanie na chemikálie a palivá. V práci sa otestujú viaceré organické rozpúšťadlá v Soxhletovom extraktore a urobí sa materiálová bilancia extraktu a zvyšku. Zloženie extraktu bude charakterizované GC-MS analýzou, extrakt aj zvyšok budú po vysušení charakterizované elementárnou analýzou CHNS.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.