3. 6. 2020  8:57 Karolína
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Extrakcia lignínu rôznymi rozpúšťadlami
Název tématu anglicky:
Extraction of lignin by various solvents
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Ing. Michal Horňáček, PhD.
Abstrakt:
Experimentálna práca zaoberajúca sa extrakciou rozpustnej organickej frakcie z lignínu s cieľom oddeliť anorganický nerozpustný podiel a získať tak surovinu pre katalytickú depolymeráciu a hydrogenačné spracovanie na chemikálie a palivá. V práci sa otestujú viaceré organické rozpúšťadlá v Soxhletovom extraktore a urobí sa materiálová bilancia extraktu a zvyšku. Zloženie extraktu bude charakterizované GC-MS analýzou, extrakt aj zvyšok budú po vysušení charakterizované elementárnou analýzou CHNS.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.