Jan 25, 2020   6:59 p.m. Gejza
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Katalytická konverzia lignínu za účelom selektívnej prípravy cenných zlúčenín
Title of topic in English: Catalytic conversion of lignin to selectively prepare valuable compounds
State of topic: approved (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Aleš Ház, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Aleš Ház, PhD.
Summary: Cieľom práce je výber vhodného spôsobu izolácie a čistenia izolovaného lignínu pre jeho aplikáciu pri katalytickom rozklade. Jedným z hlavných použití takto upraveného lignínu je katalytická pyrolýza za účelom depolymerizácie a následná separácia cenných zlúčenín. Druhou časťou práce je hydrolytická depolymerizácia lignínu za zvýšeného tlaku v prostredí vodíka, izo-propanolu a katalyzátora. Takto pripravené zlúčeniny je možné následne aplikovať v rôznych oblastiach priemyslu ako aj v oblasti syntézy kedy šetria niekoľko krokov prípravy finálnej zlúčeniny. Výber katalyzátorov má za účel získavanie monomérnych aromatických štruktúr, najmä guajakolu, syringylpropánu, 4-propylguajacolu, 4-etylguajakolu, syringolu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-PSP Natural and Synthetic PolymersI-PSP-DRCEPA Wood, Pulp and Paper

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.