15. 12. 2019  3:46 Ivica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Katalytická konverzia lignínu za účelom selektívnej prípravy cenných zlúčenín
Názov témy anglicky: Catalytic conversion of lignin to selectively prepare valuable compounds
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Aleš Ház, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Aleš Ház, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je výber vhodného spôsobu izolácie a čistenia izolovaného lignínu pre jeho aplikáciu pri katalytickom rozklade. Jedným z hlavných použití takto upraveného lignínu je katalytická pyrolýza za účelom depolymerizácie a následná separácia cenných zlúčenín. Druhou časťou práce je hydrolytická depolymerizácia lignínu za zvýšeného tlaku v prostredí vodíka, izo-propanolu a katalyzátora. Takto pripravené zlúčeniny je možné následne aplikovať v rôznych oblastiach priemyslu ako aj v oblasti syntézy kedy šetria niekoľko krokov prípravy finálnej zlúčeniny. Výber katalyzátorov má za účel získavanie monomérnych aromatických štruktúr, najmä guajakolu, syringylpropánu, 4-propylguajacolu, 4-etylguajakolu, syringolu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-DRCEPA drevo, celulóza a papier

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.