18. 1. 2020  12:30 Bohdana
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Bytový dom
Název tématu anglicky: Residential House
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Martin Hanko, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Martin Hanko, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je vyriešenie troch oblastí týkajúcich sa bytového domu. 1. Technológia stavieb (projekt organizácie výstavby, časový plán výstavby so zameraním na realizáciu hrubej stavby a technologický predpis), 2. Konštrukcie pozemných stavieb, 3. StatikaOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-TMS technológie a manažérstvo stavieb

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.