29. 1. 2020  0:28 Gašpar
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Katalytická hydrogenolýza a pyrolýza lignínu v prostredí kovových katalyzátorov
Název tématu anglicky: Catalytic hydrogenolysis and pyrolysis of lignin in metal catalyst environment
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Aleš Ház, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Aleš Ház, PhD.
Abstrakt: Valorizácia lignínu sa považuje za dôležitú súčasť moderného systému biorafinérie a papierenského priemyslu. Záverečná práca sa na základe jedinečnej štruktúry a zloženiu lignínov bude venovať účinným spôsobom výroby cenných chemických látok. V experimentálnej časti sa bude študovať katalytická konverzia lignínov izolovaných z čiernych lúhov. Prvá časť bude zameraná na analytickú pyrolýzou v teplotnom rozsahu 300-600 °C, v prítomnosti katalyzátorov kovových katalyzátorov. Druhá časť bude mať za cieľ sledovať možnosti selektívnej produkcie depolymerizovaných produktov lignínov metódou hydrogenolýzy taktiež v prítomnosti katalyzátorov, izopropanolu a plynného vodíka.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-DRCEPA drevo, celulóza a papier

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.