Jan 29, 2020   0:50 a.m. Gašpar
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Katalytická hydrogenolýza a pyrolýza lignínu v prostredí kovových katalyzátorov
Title of topic in English: Catalytic hydrogenolysis and pyrolysis of lignin in metal catalyst environment
State of topic: approved (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Aleš Ház, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Aleš Ház, PhD.
Summary: Valorizácia lignínu sa považuje za dôležitú súčasť moderného systému biorafinérie a papierenského priemyslu. Záverečná práca sa na základe jedinečnej štruktúry a zloženiu lignínov bude venovať účinným spôsobom výroby cenných chemických látok. V experimentálnej časti sa bude študovať katalytická konverzia lignínov izolovaných z čiernych lúhov. Prvá časť bude zameraná na analytickú pyrolýzou v teplotnom rozsahu 300-600 °C, v prítomnosti katalyzátorov kovových katalyzátorov. Druhá časť bude mať za cieľ sledovať možnosti selektívnej produkcie depolymerizovaných produktov lignínov metódou hydrogenolýzy taktiež v prítomnosti katalyzátorov, izopropanolu a plynného vodíka.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-PSP Natural and Synthetic PolymersI-PSP-DRCEPA Wood, Pulp and Paper

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.