15. 12. 2019  3:56 Ivica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Katalytická hydrogenolýza a pyrolýza lignínu v prostredí kovových katalyzátorov
Názov témy anglicky: Catalytic hydrogenolysis and pyrolysis of lignin in metal catalyst environment
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Aleš Ház, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Aleš Ház, PhD.
Abstrakt: Valorizácia lignínu sa považuje za dôležitú súčasť moderného systému biorafinérie a papierenského priemyslu. Záverečná práca sa na základe jedinečnej štruktúry a zloženiu lignínov bude venovať účinným spôsobom výroby cenných chemických látok. V experimentálnej časti sa bude študovať katalytická konverzia lignínov izolovaných z čiernych lúhov. Prvá časť bude zameraná na analytickú pyrolýzou v teplotnom rozsahu 300-600 °C, v prítomnosti katalyzátorov kovových katalyzátorov. Druhá časť bude mať za cieľ sledovať možnosti selektívnej produkcie depolymerizovaných produktov lignínov metódou hydrogenolýzy taktiež v prítomnosti katalyzátorov, izopropanolu a plynného vodíka.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-DRCEPA drevo, celulóza a papier

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.