16. 11. 2019  23:22 Agnesa
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Traktografia - mikroštrukrurálne zobrazenie in vivo magnetickou rezonanciou na animálom modeli neurodegenerácie. Kvantifikácia MRI dát pomocou špeciálnych programov
Název tématu anglicky: Tractography – microstructural imaging by in vivo magnetic resonance in the animal model of neurodegeneration. Data quantifications by the special MRI softweres
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Abstrakt: Experimentálna diplomová práca obsiahne meranie in vivo DTI (Difúzny tenzor), ktorý predstavuje difúzne vážené obrazy v mnohých smeroch, prostredníctvom ktorých je možné nahliadnuť do mikroštruktúry traktov (dráh) bielej hmoty v mozgu a mieche. Táto relatívne nová MRI technika umožňuje preskúmať a zaznamenať aj veľmi skoré štádia degenerácie mozgu a miechy. Predmetom skúmania bude konkrétny animálny model degenerácie mozgu a hlavne kvantifikácia DTI dát (nameraných na in vivo MRI pri indukcii magnetického poľa 4,7T) pomocou špeciálneho programu DSI studioOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-AIMCHP automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.