Jan 23, 2020   8:24 a.m. Miloš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Traktografia - mikroštrukrurálne zobrazenie in vivo magnetickou rezonanciou na animálom modeli neurodegenerácie. Kvantifikácia MRI dát pomocou špeciálnych programov
Title of topic in English: Tractography – microstructural imaging by in vivo magnetic resonance in the animal model of neurodegeneration. Data quantifications by the special MRI softweres
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Centrálne laboratóriá FCHPT - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Summary: Experimentálna diplomová práca obsiahne meranie in vivo DTI (Difúzny tenzor), ktorý predstavuje difúzne vážené obrazy v mnohých smeroch, prostredníctvom ktorých je možné nahliadnuť do mikroštruktúry traktov (dráh) bielej hmoty v mozgu a mieche. Táto relatívne nová MRI technika umožňuje preskúmať a zaznamenať aj veľmi skoré štádia degenerácie mozgu a miechy. Predmetom skúmania bude konkrétny animálny model degenerácie mozgu a hlavne kvantifikácia DTI dát (nameraných na in vivo MRI pri indukcii magnetického poľa 4,7T) pomocou špeciálneho programu DSI studioLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMATxA Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.